O nás

O nás

Město Zhořelec se v roce 2010 obrátilo na společnost WBG Sanierungs-und Entwicklungsgesellschaft Görlitz mbH (od 1. července 2014 KOMMWOHNEN Service GmbH) s přáním, aby se zapojila aktivně do rozvoje Berzdorfského jezera. Následně byl vypracován koncept, který byl zhořeleckou městskou radou schválen začátkem roku 2012. Součástí tohoto konceptu bylo m. j. co možná nejrychlejší otevření přístavu a vytvoření stavebních předpokladů pro udržitelné provozování, tzn. centrum vodních sportů s přístavem a poloostrovem.

V červnu 2013 jsme získali od města Zhořelec přístav u Tauchritz/Hagenwerder a také přilehlé plochy (poloostrov). První aktivitou po převzetí vlastnictví v roce 2013 bylo uvedení přístavu do provozu pro zbytek jachtařské sezóny. V tom roce zde kotvilo již 25 lodí.

Paralelně s tím jsme v roce 2013 společně se společností Europastadt Görlitz GmbH (EGZ) pověřili renomovaného odborníka na cestovní ruch Johanna-Friedricha Engela vypracováním ústřední turistické vize pro Berzdorfské jezero. Ta je nyní hotová a bude předložena k diskuzi široké veřejnosti a politickým grémiím. Město Zhořelec pověřilo EGZ, aby přezkoumala realizovatelnost jednotlivých návrhů pana Engela a koncepčně je podložila.
Počet lodí v Přístavu Görlitz každým rokem narůstá. Od podzimu 2017 jsou namontovány prstové pontony s odběrovými sloupky. Ty nejen že osvětlují molo, ale také značně usnadňují m. j. nabíjení baterií lodních elektromotorů. Po několika letech s externími provozovateli se KommWohnen rozhodla provozovat přístavu od 1. dubnu 2018 sama.
Počínajíc sezónou 2018 byl otevřen stánek s občerstvením v moderní, multifunkční přístavní budově. V tom samém roce následovalo zprovoznění přístavní kavárny. Tím se stal přístav atraktivním místem také pro návštěvníky bez lodi. I do budoucna plánujeme další investice do turistické infrastruktury, čímž chceme výrazně přispět k oživení Berzdorfského jezera a s tím spojenému vytvoření pracovních míst.

Pohled do přístavní pánve