Vize

Vize

Sociální zodpovědnost a spoluúčast na rozvoji města

Naše společnost byla založena 27.12.1990 jako WBG Wohnungsbaugesellschaft Görlitz mbH. Jednalo se o stoprocentní dceřinou společnost města Zhořelce, která měla za úkol zajistit sociálně odpovědné bydlení pro široké vrstvy obyvatelstva. K dalším úkolům patří podpora politiky osidlování, projekty k realizaci infrastruktury a podnikatelské struktury, stejně jako rozsáhlý stavební rozvoj města. Od té doby úspěšně působíme na zhořeleckém trhu bydlení.
Demografické změny a měnící se požadavky na bydlení si vyžádaly již před několika lety nové strategické směřování. Díky demolici 2.400 bytů v okrajových částech Zhořelce a kvalitním rekonstrukcím v historickém jádru města, máme dnes jako největší pronajímatel města na Nise kvalitativně vyváženou nabídku více než 6.000 bytů pro staré i mladé ve všech čtvrtích Zhořelce.
Do budoucna chceme nabídku bydlení a s ní spojené služby ještě více přizpůsobit jednotlivým cílovým skupinám. Přitom budou jejich potřeby ještě více zohledněny. Zvláště se zaměříme na rostoucí potřebu řešení bydlení pro seniory a mladé rodiny.
V kombinaci s rozšířením našeho pole podnikání jsme se vyvinuli z někdejšího komunálního správce bytů v silnou podnikovou skupinu a v aktivního partnera při rozvoji města.
Pozitivní změnu jsme spojili s novým jménem.. Proto se od 1. července 2014 jmenujeme KOMMWOHNEN-Gruppe. Více pestrosti v naší nabídce bydlení a službách má v budoucnu oslovit ještě více nájemníků, a to také za hranicemi města a signalizovat jim:

KOMMWOHNEN, POJĎTE BYDLET do Zhořelce!

 

Detailní vize naší skupiny podniků naleznete zde..